Strona naszego Pisma
sierpień 2000
pismo alternatywne przy TAJNIAK.POLINOVA.PL

nastepna strona
SPIS TREŚCI

poezja:
kącik QQLKI ............................... str 2
wiersze buazeńskie ...................... str 3
wiersz Bronka ............................ str 4
malarstwo:
galeria ................................. str 5
recenzje:
Potok słów ............................. str 6
felietony:
trybiki ................................. str 7
zwierciadełko ............................. str 8
opowiadania:
Teofil cz.2 .............................. str 9
INTRO

Oddajemy w ręce wielmożnego Czytelnika drugi, tym razem testowy, numer Podziemnego Pisma Tajniak. Prosimy o odzew w sprawie nadmiarów i niedoborów poszczególnych opisów wielorakich zagadnień zawartych tutaj albo i nie. Przy okazji dodajemy, że wciąż poszukujemy chętnych alternatywnych redaktorów do współpracy. Nie traćcie szansy ani okazji, pozbądźcie się niezdecydowania, bo jesteśmy jedynym niezależnym, podziemnym i alternatywnym pismem groteskowym w tej części czasoprzestrzeni!
redakcja


OFICJALNE OŚWIADCZENIE TAJNIAKA SA

W związku z niebywałą sytuacją, jaka ostatnimi czasy ma miejsce, a która zaskoczyła nas niezwykle i dość bezprecedensowo, jako że taka nie zdarzała się wcześniej, ale właściwie to normalne, jeśli wziąć pod uwagę jej wyżej wymienioną niebywałość, oświadczamy, że nigdy nie braliśmy udziału w tej szopce, jaką się tu wystawia bez wiedzy naszej i reszty społeczeństwa, a o której to szopce dowiedzieliśmy się jednak, ale z trzeciej ręki, uważanej poniekąd przez nas za dobre źródło informacji, co może kiedyś obrócić się przeciwko nam, jeśli ktoś zechce ją wykorzystać jako źródło dezinformacji raczej, a z tego, co już wiemy, wysnuwamy niezbyt daleko idące, ale jakże nowatorskie, wnioski, przydatne być może twórcom definicji ogłupiających społeczeństwo nie tyle przez błędy w nich zawarte, co ich sztuczne i niepotrzebne nagromadzenie, które to wnioski mogłyby także posłużyć do wysnucia kolejnych, jakże fermentogennych, jeśli oczywiście istnieje taki wyraz w tej nowomowie, jaką się nam wszystkim serwuje, żeby ograniczać i niewolić, zjadać i przetrawiać, kupować i sprzedawać, wzbudzać zaufanie i zdradzać, jak przystało na aparat urzędniczy mający na celu wyzysk bliźniego po to, żeby wyżywić nienasycone żony i dzieci oraz inne części podstawowej komórki, o jakiej się mówi dość pokrętnie mając na myśli rodzinę, w związku z czym chcemy w tym miejscu wyrazić nasze niezadowolenie, a nawet sprzeciw będący kategorycznym odzwierciedleniem tego, o czym myślimy widząc i słysząc wszystko, co się tutaj dzieje, kiedy jeden z drugim jest na urlopie, a nam właściwie nic do tego, ale chodzi o to, że nie ma kogo zapytać dlaczego jest jak jest, bo, choć bezrobocie jest straszliwe, nikt nie pomyślał o zatrudnieniu zastępców, którzy by pełnili w tym czasie obowiązki szefów, a potem najwyżej zostali z tego rozliczeni, bo przecież chyba nie chodzi o to, że nie znaleźli się tacy odważni, a i nie może to wynikać z braku funduszy, jako że dobrymi samochodami to się jeździ, a przecież zawsze można by je sprzedać, a otrzymane pieniądze zainwestować, co przyniosłoby w efekcie ich pomnożenie, a nie, jak w tej chwili, roztrwonienie, choć nie wygląda na to z pozoru, bo przecież auta zostają i nadal można nimi jeździć, choć nikt tymczasem nie zastanawia się co dzieje się z pieniędzmi przeznaczonymi na budowę dróg zewnętrznych i wewnętrznych, albo chociaż na wykarmienie biedaków poprzez danie im środków do pracy pożytecznej dla ludzi mniej lub bardziej tego świadomych, zapatrzonych ślepo w telewizję czy inne wynalazki cywilizacji będącej źródłem kataklizmów i wielu nieszczęść usprawiedliwianych postępem i panaceum wymyślonym przez nią w ramach walki z nieszczęściami tymi, co dowodem jest na to, że twierdzenie o zamkniętym kole sprawdza się i w tej materii, co oczywiście zostanie sprowadzone do kategorii żartów i innych tego typu wesołych opowieści albo, jeśli zaobserwuje się poruszenie nikłe w tłumie, wywoła pukanie się po czołach elit rządzących, co także może nie pomóc i wtedy będzie trzeba zastosować środki przymusu bezpośredniego, jaki przykładowo zastosowano na jednym gościu przez pomyłkę trzymając go ponad rok w areszcie, za co wypłacono mu trzydzieści pięć tysięcy złotych, co sumą jest śmieszną nie mówiąc już o łasce z jaką dano mu te pieniądze mówiąc "odwal się gościu, bo pomylimy się raz jeszcze, ale nieco poważniej", co znowu oczywiście nie jest żadnym dowodem hipotezy dotyczącej nieistnienia państw nietotalitarnych, nieprawdaż?

Tajniak SA

PODZIEMNE PISMO TAJNIAK
Tajniak jest redagowany przez redakcję z redaktorem naczelnym szamanem falarkiem na czele.
Stali współpracownicy: QQLKA, Bronek, Nawiedzony, Tiroy, Leon, Gustaw, Lopez, Niejaki oraz prof. Ziemowit Ukleja. Ogłoszenia przyjmujemy, nie zamówionych rękopisów nie zwracamy, za treść nie odpowiadamy. Prosimy o kontakt wszystkich natchnionych chętnych do współpracy. Posiadamy zezwolenie na machanie marynarkami i wznoszenie okrzyków.

adres redakcji: Podziemne Pismo Tajniak przy Tajniak SA
e-mail: tajniakwww@interia.pl

Działamy pod patronatem Tajniak SA oraz alternatywnej strony kanału #trojka przy Tajniak SA http://tajniak.polinova.pl/trojka


nastepna strona